Medezeggenschapsraad

Het Montessori Kindcentrum heeft ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en vergadert meerdere keren per schooljaar.

De MR heeft de taak om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op deze school. De MR mag meedenken en meebeslissen over de gang van zaken op school. De onderwerpen waarover de MR mag meebeslissen staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen (de WMS). Meebeslissen houdt in dat de directie instemming nodig heeft van de MR om een besluit te kunnen uitvoeren.

Wilt u contact met de MR? Bijvoorbeeld omdat u iets wilt bespreken? Of omdat u wilt dat er over een specifiek onderwerp wordt vergadert? Of wilt u een vergadering bijwonen?

Mail dan naar mr-montessori@ooz.nl Er is ook een postbus op school, bij de lift. Natuurlijk mag u de leden van de MR ook altijd persoonlijk aanspreken.

Notulen schooljaar 2019-2020:

Notulen 18-09-2019

Notulen 14-11-2019