Medezeggenschapsraad

Het Montessori Kindcentrum heeft ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en vergadert meerdere keren per schooljaar.

Wil je contact met de MR? Bijvoorbeeld omdat je iets wilt bespreken? Of omdat je wilt dat er over een specifiek onderwerp wordt vergaderd? Of wil je een vergadering bijwonen?

Mail dan naar mr-montessori@ooz.nl Er is ook een postbus op school, bij de lift. Natuurlijk mag je de leden van de MR ook altijd persoonlijk aanspreken.

Notulen schooljaar 2023-2022:

Notulen MR 11 juli 2024

Notulen MR vergadering 20 maart 2024

Notulen schooljaar 2023-2022:

Notulen MR 19 april 2023

Notulen MR vergadering 19 januari

Notulen MR vergadering 19 september 2022

Meedenken en meebeslissen

De MR heeft de taak om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op deze school. De MR mag meedenken en meebeslissen over de gang van zaken op school. De onderwerpen waarover de MR mag meebeslissen staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen (de WMS). Meebeslissen houdt in dat de directie instemming nodig heeft van de MR om een besluit te kunnen uitvoeren.