Kennis maken

Wij zijn een Montessorischool. Maria Montessori (1870-1952) is een van de grootste geesten van de twintigste eeuw. Ze was arts, psycholoog, psychiater, filosoof, antropoloog, bioloog, pedagoog en wetenschapper. Wist je bijvoorbeeld dat Maria Montessori de eerste vrouw in Italië was die afstudeerde als arts?

Montessori heeft een methode geschreven gericht op pedagogische, didactische en sociale ontwikkeling van een kind. Ieder kind ontwikkelt zich gelijk, maar ieder kind op zijn/haar eigen moment. Bijna een eeuw nadat de methode in het leven werd geroepen, is de invloed ervan nagenoeg onveranderd.

Wij volgen haar benadering van het onderwijs, de kenmerken zijn om liefdevol en respectvol tegenover het kind te zijn. Ze hechtte veel waarde aan spelletjes en verleende autonomie een centrale plaats.

Je kunt het zelf
We hechten aan initiatief van het kind, wij zorgen voor nabijheid en een voorbereide omgeving. In deze voorbereide omgeving kan het kind in vrijheid eigen ontdekkingen doen en daarmee de ontwikkeling van zijn/haar hele persoonlijkheid stimuleren in gezamenlijkheid met de groep. De leerkracht (opvoeder) is in de buurt en straalt het vertrouwen uit naar het kind “Jij kunt het zelf. Ik ben er als je me nodig hebt.”

Onze ruim 300 leerlingen zijn verdeeld in 11 heterogene groepen. Leerlingen uit groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de onderbouw, groep 3, 4 en 5 vormen samen de middenbouw en 6, 7 en 8 de bovenbouw. Deze indeling sluit aan bij de ontwikkelingsfasen die kinderen doorlopen en ze ervaren zo hoe het is om jongste of oudste van een groep te zijn. Begrip, respect en leren van elkaar staan voorop.

Al onze leerkrachten zijn Montessori geschoold, of zijn daarvoor in opleiding. Dit geldt ook voor de peutergroep binnen het Kindcentrum, waar al begonnen wordt met de Montessori-aanpak.

Overweeg je het Montessori Kindcentrum voor jouw kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons op school. Om de sfeer te proeven, het gebouw van binnen te bekijken en alle vragen te stellen. Wij leiden je graag rond en vertellen je over ons onderwijs. Een afspraak maken kan via onderstaand formulier of door ons te bellen: 038 46 54 220.

Vraag een rondleiding aan

  • DD dash MM dash JJJJ