Praktische informatie

Schooltijden
Onze schooldagen beginnen om 8.30 uur. De deuren gaan om 8.20 uur open. De jongste kinderen kunnen op het plein aan de buitenzijde van het lokaal naar hun klas worden gebracht. De kinderen lopen zelfstandig naar binnen. Zodra kinderen over de drempel van de school stappen zien we dat kinderen hun verantwoordelijkheid nemen en dat uitstekend doen. Ze gaan meteen rustig naar de garderobe, regelen jas/tas/schoenen en groeten de leerkracht. Die begroeting is een belangrijk moment! Je bent gezien, welkom en de leerkracht heeft -zonder verdere afleiding- even alle aandacht voor je. Voor zowel kinderen als de leerkracht een goede start van de dag.

We hanteren5 gelijke schooldagen. Alle kinderen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.00 naar school.

Gymtijden

Bekijk hier het Gymzwemrooster2023-2024
Bekijk hier het Zwemrooster-BB-2324

 

Verlof buiten de schoolvakanties
De leerplichtwet gaat ervan uit, dat een zomervakantie van 6 weken vrijwel iedereen de gelegenheid biedt om een gezinsvakantie te houden. Verlof buiten de schoolvakanties moet beperkt blijven tot het beslist noodzakelijke. De directie is in een aantal gevallen bevoegd om extra verlof te geven, maar is daarbij aan regels gebonden. Klik hier voor de regels en het aanvraagformulier.