Montessori

Onderwijs is voorbereiding op het leven, waarbij meer wordt gevraagd dan alleen kennis. Dát is ons onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Wij helpen kinderen bij het verkennen en leren van ervaringen in een veilige en geordende omgeving die uitdaagt tot (samen)werken en leren.

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren. Daar sluiten wij in ons onderwijs bij aan. Ze krijgen veel ruimte en vrijheid om zelf te ontdekken en te groeien, uiteraard binnen duidelijke kaders en verantwoordelijkheden. Leren kiezen en zelf de volgorde bepalen zijn belangrijke stappen op weg naar zelfstandigheid. Kinderen kiezen zelf hun werkjes kiezen, en iedereen maakt af waar je aan begonnen bent. Vrijheid en (zelf)discipline gaan hand in hand.

We dagen kinderen continu uit, stimuleren hen en bieden structuur, passend bij hun ontwikkelingsfase. Zo prikkelen we ze om een onderzoekende houding aan te nemen. Onze doorgaande leerlijnen zorgen voor samenhang in het aanbod. Dat gaat van heel concreet in de onderbouw naar steeds abstracter.

Montessori-audit
12 oktober 2023 is onze school geauditeerd door de Nederlandse montessorivereniging. We mogen ons met trots Montessorischool blijven noemen!
“Montessori Basisschool Zwolle volgt de visie van Maria Montessori, zoals we hebben kunnen afleiden uit de website en de zelfevaluatie. Tijdens ons bezoek aan de school hebben we deze visie ook in de praktijk kunnen waarnemen. Er heerst een natuurlijke rust in de school, en de kinderen ervaren volledige vrijheid en veiligheid. Het team is zeer enthousiast en betrokken, en ze hebben ons tijdens de audit een warm welkom geboden. Het team werkt met toewijding en passie aan hoogwaardig Montessorionderwijs en mag trots zijn op wat zij tot nu toe hebben bereikt. Tijdens ons bezoek hebben we vele sterke punten kunnen waarnemen”. Montessori Audit