Aanmelden

Welkom op ons uitnodigende plein en in onze gezellige school in het Montessori Basisschool en Kindcentrum. Bijna 300 kinderen spelen en leren hier samen. De meeste lokalen liggen rondom de centrale ruimte, met de ruime hal en onze ‘blauwe trap’.

Als je kind twee jaar is, is het een mooi moment om na te gaan denken over de keuze van de basisschool. Het is gebruikelijk dat je meerdere scholen bezoekt om te onderzoeken welke school het beste past. Als je je keuze gemaakt hebt, meld je je aan bij de gekozen school. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je je kind bij meerdere scholen aanmeldt en pas daarna een keuze maakt.

Belangrijk om te weten: We hebben jaarlijks plaats voor 36 nieuwe kleuters. Voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 werken we met een wachtlijst. De kinderen geboren in 2020 en 2021 plaatsen we op een wachtlijst. Er is ook een wachtlijst voor de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). In deze groepen kunnen we geen kinderen meer plaatsen.

Zodra er weer plek is, benaderen we ouder(s) van kinderen op de wachtlijst. We geven voorrang aan:
1. broertjes en zusjes van kinderen op school
2. kinderen van een andere montessorischool
3. kinderen uit Zwolle-Zuid
We hanteren daarna de volgorde van aanmelding.

Van aanmelding tot inschrijving

1. Vul hier deel 1 van het aanmeldformulier in.

Na het insturen van het aanmeldformulier krijg je van ons te horen of je kind aangemeld is, of dat je kind op de wachtlijst geplaatst is.

2. Nadat je zoon of dochter 3 jaar en 9 maanden is, ontvangen we graag deel 2 van het aanmeldformulier, Het Zwols Overdrachtsformulier (ingevuld door KDV, gastouder of peuterspeelzaal). Hiervoor sturen we t.z.t. een herinnering.

3. Na inleveren van deze lijsten en eventueel een intakegesprek besluiten we of je kind definitief ingeschreven kan worden (loopduur: 6 weken* om te onderzoeken of we je zoon of dochter kunnen plaatsen). Als dat kan, wordt je kind ingeschreven. Je ontvangt van ons een bevestiging.

4. Je kind mag een dag na de vierde verjaardag starten op school, de datum plannen we samen. Je kind mag dan wennen of meteen volledig meedraaien, ook dat gaat in overleg.

*Extra zorg of begeleiding
Als jouw kind specifieke begeleiding nodig heeft, gaan we hierover met jou in gesprek. Wij kijken dan of we die begeleiding kunnen bieden. Binnen zes weken koppelen we dit naar je terug. Indien nodig verlengen we de onderzoekstermijn tot tien weken. Als blijkt dat wij de juiste begeleiding niet kunnen bieden, gaan we samen met jou/jullie op zoek naar een school die dat wel kan.