Aanmelden

Welkom op ons uitnodigende plein en in onze gezellige school in het Montessori Kindcentrum. Bijna 300 kinderen spelen en leren hier samen. De meeste lokalen liggen rondom de centrale ruimte, met de ruime hal en onze ‘blauwe trap’

Aanmelden

1. Vul hier deel 1 van het aanmeldformulier in.

2. Nadat je zoon of dochter 3 jaar en 9 maanden is, ontvangen we graag deel 2 van het aanmeldformulier, Het Zwols Overdrachtsformulier (ingevuld door KDV, gastouder of peuterspeelzaal). Hiervoor sturen we t.z.t. een herinnering.
3. Aan de hand van de informatie en eventueel een intakegesprek besluiten we of je kind definitief ingeschreven kan worden. Je ontvangt van ons een bevestiging.
4. Een aantal weken voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact op voor twee wenochtenden.
5. Je kind start een dag na de vierde verjaardag op school. De exacte datum gaat in overleg.

Van aanmelding tot inschrijving
Je krijgt de bevestiging van de inschrijving ongeveer drie maanden voor de vierde verjaardag van jouw kind.

Als jouw kind op onze school geplaatst kan worden, ontvang je ongeveer een maand voor de vierde verjaardag een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dan spreken we ook af op welke dagen jouw kind kan komen wennen.

Extra zorg of begeleiding
Als jouw kind specifieke begeleiding nodig heeft, gaan we hierover met jou in gesprek. Wij kijken dan of we die begeleiding kunnen bieden. Binnen zes weken koppelen we dit naar je terug. Indien nodig verlengen we de onderzoekstermijn tot tien weken. Als blijkt dat wij de juiste begeleiding niet kunnen bieden, gaan we samen met jou/jullie op zoek naar een school die dat wel kan.