Oudervereniging

Het doel van de Oudervereniging is om de samenwerking tussen het schoolbestuur, het onderwijsteam en de ouders te stimuleren en de betrokkenheid te vergroten. Om dit te bereiken organiseren en ondersteunen zij activiteiten op school. Bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, schoolreisjes, culturele activiteiten en de schoolbibliotheek. Alle ouders en verzorgers zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Het lidmaatschap eindigt weer als jouw kind van school gaat.

Binnen de oudervereniging zijn er verschillende commissies die zich ieder met verschillende onderwerpen bezighouden. Zoals het decoreren van de school, sportactiviteiten en de schoolbibliotheek.

De vrijwillige ouderbijdrage:

Alle activiteiten die de OV organiseert en ondersteunt worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. In 2022-2023 bedraagt deze vrijwillige bijdrage, net als voorgaande jaren, €40,00 per kind. Voor kinderen die gedurende het schooljaar op school komen, geldt dat voor 31 december 100% van de bijdrage betaald wordt. Tussen 1 januari en 1 april nog 50%.

Wil je meer informatie over de Oudervereniging en haar activiteiten, mail dan naar OV Montessori of benader de leden van de OV op school.