Openbaar Onderwijs Zwolle

Wij zijn een Openbare Montessorischool. Dat betekent dat we niet werken vanuit een bepaalde godsdienst op levensovertuiging. Bij ons is iedereen welkom. Openbaar onderwijs respecteert ieders opvatting en brengt dat over in de dagelijkse praktijk. Kinderen leren er denken en handelen vanuit vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit.

Deze kerngedachte past goed bij Montessorionderwijs. Iedereen mag bij ons zijn wie hij is. We respecteren de ander in wat hij meebrengt aan talenten, kwaliteiten en cultuur. Samen werken we aan gemeenschappelijke groei, ontwikkeling en inzicht.

Onze school maakt deel uit van Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ). Hieronder vallen nog 37 andere scholen waaronder basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs, één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en meerdere scholen voor voortgezet onderwijs. Meer informatie vind je op de website van OOZ.