Montessori voor iedereen!

Ieder mens, ieder kind wil en kan leren. Aan de school de taak om de omgeving zo in te richten dat leren mogelijk wordt gemaakt en wordt gestimuleerd. Ben je op zoek naar een basisschool voor jouw peuter? Kom eens bij ons kijken, we leiden je graag rond! Let op: we werken met een wachtlijst voor de groepen 1, 6, 7 en 8.

Vraag een rondleiding aan!

Ons aanbod

 • Aanmelden

  De deuren staan open, leerlingen werken rustig aan tafels, op de gang en op de kleedjes op de grond. Rust komt voort uit betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ontstaat door de (verworven) vrijheid en zelfstandigheid die leerlingen hebben en dragen binnen de school.
  Past de school bij jou en jouw kind? Meld je kind dan aan!

  Lees meer
 • Kosmisch onderwijs

  De nieuwsgierigheid en verwondering van onze kinderen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Daarom werken we in alle groepen met de methode DaVinci. Geen aparte vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en techniek, maar een thematische, vakoverstijgende aanpak die aansluit bij hun belevingswereld; kosmisch onderwijs.

  Lees meer
 • Montessori onderwijs

  Het lesgeven is de kern van ons werk. Als didacticus brengen we lesstof over en onderwijzen we kinderen. Doelgerichte instructie, differentiatie en vaste rondes horen daarbij. Middels goed observeren en analyseren kunnen wij zien waar wij wel of niet moeten handelen. Het kind krijgt de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en als het faalt, het zelf te blijven proberen. Als pedagoog dragen we bij aan ontwikkeling van kinderen. Belangrijk is: oog hebben voor het individu en de groep, een open houding, voorbeeldgedrag en wederzijds respect.

  Lees meer
 • Kanjertraining

  Vertrouwen, respect voor elkaar en sociale redzaamheid. Al vanaf de onderbouw leren we onze kinderen om goed met elkaar om te gaan. Met de Kanjertraining creëren we een sociale veilige omgeving en leggen we een basis voor goed burgerschap.

  Lees meer
 • Montessori Kindcentrum

  Samen met de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Partou vormen wij het Montessori Kindcentrum. We hanteren dezelfde pedagogische aanpak en stemmen regelmatig met elkaar af. De peuters komen af en toe samen spelen met de kleuters. Ook werken we aan dezelfde thema’s en vieren we samen Sinterklaas. Zo zorgen we voor een goede overgang van de peuter- naar de kleutergroep.

  Lees meer
 • Cultuuronderwijs

  Ons cultuuronderwijs is gekoppeld aan de Kosmische thema's. We willen bijdragen aan ontwikkeling, ontdekken van nieuwe talenten en kinderen laten verwonderen. Het uitgangspunt van het aanbod in deze culturele vakken is het kennismaken met nieuwe technieken en ontdekken van talenten. Kinderen kunnen bij ons zelf kiezen om deze techniek of talenten opnieuw te ontwikkelen bij (vrije) verwerking.

  Lees meer
 • Rekenen

  Wij rekenen met de methode Ik Wil Rekenen. De kinderen werken aan rekendoelen en verwerken dit met passende opdrachten bij het doel. Wanneer ze veel hebben gewerkt aan een doel maken ze een bewijswerkje of voeren een rekengesprek met de leerkracht. Wanneer het doel afgekruist wordt is afhankelijk van het bewijswerk, de leerlijn of domein van het rekendoel. Bij en naast de methode werken we met onze Montessorimaterialen, hebben we aandacht voor 'redactiesommen', het automatiseren en memoriseren.

  Lees meer
 • Taal

  Onze taallijn is de Taal:Doen!-kast van Ave.ik. Hier kunnen kinderen zelf keuzes maken voor taalopdrachten (Taal&ik, Taal&expressie, Taal&wereld). Soms is er klassikaal les, maar vaak zijn het kleine instructiegroepen en zelfs individueel helpen bij het (op)starten van de taalverwerking. De verwerking kan vaak gekoppeld worden aan persoonlijke interesses en de belevingswereld van het kind. We zoeken vaak aansluiting bij ons kosmische thema. De verwerking start vaak met kennisopbouw d.m.v. een legwerkje of onderzoek. De presentatie van het geleerde is geschreven werk, een presentatie of creatieve verwerking. https://www.taaldoen.nl/

  Lees meer
 • Diversiteit en persoonlijke ontwikkeling

  De thema's seksualiteit en seksuele diversiteit staan in de kerndoelen van het onderwijs. Wij zijn respectvol naar elkaar en dragen zorg voor onze omgeving. Ook respect en kennis over jezelf hoort hierbij. Dit behandelen wij in de breedste zin van het woord, emoties, onderdeel van een groep zijn, vriendschap, jouw lichaam en dat van een ander, opgroeien, verkering, grenzen aangeven, voortplanting.. Wij doen dit niet in 1 centrale week, maar verweven dit het hele jaar door in de lessen, passend bij thema's en niveau van de kinderen. Met name tijdens KOO, HVO en Kanjertraining komt dit aan bod. Ter aanvulling op deze bestaande methodes gebruiken we lessen uit de oude Rutgersmethode.

  Lees meer

Alle informatie op een rij

Klik hier
Energieweg 9 8017 BE Zwolle

T: 038 465 4220 E: info-montessori@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen