Montessori voor iedereen!

Ieder mens, ieder kind wil en kan leren. Aan de school de taak om de omgeving zo in te richten dat leren mogelijk wordt gemaakt en wordt gestimuleerd. Ben je op zoek naar een basisschool voor jouw peuter? Kom eens bij ons kijken, we leiden je graag rond! Let op: we werken met een wachtlijst voor de groepen 1, 6, 7 en 8.

Vraag een rondleiding aan!

Ons aanbod

 • Aanmelden

  De deuren staan open, leerlingen werken rustig aan tafels, op de gang en op de kleedjes op de grond. Rust komt voort uit betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ontstaat door de (verworven) vrijheid en zelfstandigheid die leerlingen hebben en dragen binnen de school.
  Past de school bij jou en jouw kind? Meld je kind dan aan!

  Lees meer
 • Kosmisch onderwijs

  De nieuwsgierigheid en verwondering van onze kinderen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Daarom werken we in alle groepen met de methode DaVinci. Geen aparte vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en techniek, maar een thematische, vakoverstijgende aanpak die aansluit bij hun belevingswereld; kosmisch onderwijs.

  Lees meer
 • Montessori onderwijs

  Het lesgeven is de kern van ons werk. Als didacticus brengen we lesstof over en onderwijzen we kinderen. Doelgerichte instructie, differentiatie en vaste rondes horen daarbij. Middels goed observeren en analyseren kunnen wij zien waar wij wel of niet moeten handelen. Het kind krijgt de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en als het faalt, het zelf te blijven proberen. Als pedagoog dragen we bij aan ontwikkeling van kinderen. Belangrijk is: oog hebben voor het individu en de groep, een open houding, voorbeeldgedrag en wederzijds respect.

  Lees meer
 • Kanjertraining

  Vertrouwen, respect voor elkaar en sociale redzaamheid. Al vanaf de onderbouw leren we onze kinderen om goed met elkaar om te gaan. Met de Kanjertraining creëren we een sociale veilige omgeving en leggen we een basis voor goed burgerschap.

  Lees meer
 • Montessori Kindcentrum

  Samen met de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Partou vormen wij het Montessori Kindcentrum. We hanteren dezelfde pedagogische aanpak en stemmen regelmatig met elkaar af. De peuters komen af en toe samen spelen met de kleuters. Ook werken we aan dezelfde thema’s en vieren we samen Sinterklaas. Zo zorgen we voor een goede overgang van de peuter- naar de kleutergroep.

  Lees meer
 • Cultuuronderwijs

  Ons cultuuronderwijs is gekoppeld aan de Kosmische thema's. We willen bijdragen aan ontwikkeling, ontdekken van nieuwe talenten en kinderen laten verwonderen. Het uitgangspunt van het aanbod in deze culturele vakken is het kennismaken met nieuwe technieken en ontdekken van talenten. Kinderen kunnen bij ons zelf kiezen om deze techniek of talenten opnieuw te ontwikkelen bij (vrije) verwerking.

  Lees meer

Alle informatie op een rij

Klik hier
Energieweg 9 8017 BE Zwolle

T: 038 465 4220 E: info-montessori@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen