Montessori Kindcentrum

Samen met de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Partou vormen wij het Montessori kindcentrum. We hanteren dezelfde pedagogische aanpak en stemmen regelmatig met elkaar af. De peuters komen af en toe samen spelen met de kleuters. Ook werken we aan dezelfde thema’s en vieren we samen Sinterklaas. Zo zorgen we voor een goede overgang van de peuter- naar de kleutergroep.

Partou kinderopvang

Partou kinderdagverblijf de Schelleboom is in hetzelfde pand gevestigd als de Montessorischool en Partou bso de Boomkikker. Samen vormen we het Montessori Kindcentrum. We hebben prachtige grote binnenruimtes en een mooie buitenruimte, waar je kind elke dag iets nieuws ontdekt. Op onze babygroepen volgen we de pedagogische visie van Emmi Pikler, op de peutergroepen werken we volgens Montessori. Onder begeleiding van onze professionele en betrokken pedagogisch medewerkers ontwikkelt je kind zich stap voor stap tot een zelfstandige kleuter en is goed voorbereid op de overstap naar de basisschool.