Covid protocol

Op 1 april 2022 heeft het kabinet de langetermijnstrategie COVID-19 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze hoofdlijnenaanpak wordt ook aandacht besteed aan het beleid voor het funderend onderwijs. Op basis van dit beleid heeft het Ministerie van OCW samen met diverse onderwijspartners een sectorplan opgesteld. Dit sectorplan met daarin de landelijke maatregelen voor vier scenario’s functioneert als een leidraad voor besturen en scholen.

Bovenop de maatregelen die beschreven worden in het sectorplan hebben scholen de mogelijkheid en de ruimte om eigen aanvullende maatregelen (passend bij de schoolcontext) te treffen. Het kabinet heeft de scholen verzocht om het sectorplan voor het onderwijs (de leidraad) te vertalen naar een draaiboek per scenario en de uitwerking af te stemmen met de medezeggenschap (uiterlijk 1 oktober 2022).
In dit document beschrijven we de vier scenario’s, de landelijke maatregelen per scenario en de aanvullende maatregelen van onze school.

Draaiboek COVID-19 Montessorischool 2022-2023

 

 

Op onderstaande schema’s zie je de informatie voor het UITERSTE scenario.