Kanjertraining

School is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als leerlingen zich veilig voelen op school. De visie en levenshouding van de Kanjertraining vormen het uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid. We hebben een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en willen graag samen met ouders en kinderen zorgen voor een veilige school.

1. We willen te vertrouwen zijn
2. Wij, leerkrachten en ouders, zijn samen het gezag van het fatsoen
3. We geven het goede voorbeeld.

Inhoud Kanjertraining
Om in gesprek te gaan over gedrag maken we vanuit de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. We maken kinderen bewust van hun gedrag en oefenen met nieuw gedrag. Kinderen kunnen zo leren kiezen voor gedrag dat bij hen past en dat prettig is voor henzelf en de ander.

Vertrouwen, respect voor elkaar en sociale redzaamheid. Al vanaf de onderbouw leren we onze kinderen om goed met elkaar om te gaan. Met de Kanjertraining creëren we een sociale veilige omgeving en leggen we een basis voor goed burgerschap.

Wij volgen het protocol van de Kanjertraining: Sociale Veiligheid Protocol mei 2019