Zorg en begeleiding

De mogelijkheden van onze school om leerlingen te ondersteunen hebben wij beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra ondersteuning. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt. De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in onze school. De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder gaan dan de afspraken over de basisondersteuning. 

Voor het schoolondersteuningsprofiel klik je hier.

samenwerkingsverband 2305
Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt, dit is één van de maatregelen uit de verbeteraanpak passend onderwijs vanuit de overheid.
meer informatie op: 2305po.nl

Jeugdgezondheidszorg op de Basisschool 
In de basisschoolperiode nodigt GGD IJsselland je kind twee keer uit voor een gezondheidsonderzoek op het consultatiebureau: als je kind ongeveer 5,5 jaar oud is. We nodigen je kind ook uit voor vaccinaties. Meer informatie over deze vaccinaties vind je op www.ggdijsselland.nl/rijksvaccinatieprogramma.

Als je kind 9 jaar is, is een gezondheidsonderzoek school. De doktersassistente meet de lengte en het gewicht van je kind (met kleren aan, schoenen uit).

Tussendoor een vraag?
Kijk op www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg of bellen via 088 443 07 02. (8.00 – 17.00u.).