Heterogene groepen

Heterogene groepen
Een belangrijk kenmerk van Montessori onderwijs is de groepssamenstelling. Onze kinderen zitten in heterogene klassen, dat wil zeggen met kinderen van verschillende leeftijden. Zo zijn ze een keer de jongste van de groep, de middelste en de oudste. Elke plek biedt nieuwe kansen, mogelijkheden en ook leermomenten. Doordat de kinderen in gemengde groepen zitten, met kinderen van verschillende leeftijden, helpen ze elkaar en worden ze geholpen. Een goede voorbereiding op samen leven later.

  • Onderbouw: groep 1 en 2. Kinderen zijn vooral gericht op zintuiglijke ontwikkeling.
  • Middenbouw: groep 3, 4 en 5. Kinderen willen deel uitmaken van ‘de wereld van de volwassenen’. De lokalen zijn zo ingericht dat de instrumentele vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) van het kind ontwikkeld worden.
  • Bovenbouw: Kinderen zijn gericht op de wereld om hen heen. Kosmisch onderwijs neemt een belangrijke plaats in en er is veel ruimte om samen te werken.