Praktische informatie

Schooltijden
Onze schooldagen beginnen om 8.30 uur. De deuren gaan om 8.20 uur open. De jongste kinderen kunnen op het plein aan de buitenzijde van het lokaal naar hun klas worden gebracht. De kinderen lopen zelfstandig naar binnen. Zodra kinderen over de drempel van de school stappen zien we dat kinderen hun verantwoordelijkheid nemen en dat uitstekend doen. Ze gaan meteen rustig naar de garderobe, regelen jas/tas/schoenen en groeten de leerkracht. Die begroeting is een belangrijk moment! Je bent gezien, welkom en de leerkracht heeft -zonder verdere afleiding- even alle aandacht voor je. Voor zowel kinderen als de leerkracht een goede start van de dag.

Op maandag, dinsdag en donderdag eindigt de schooldag om 14.45 uur. Op woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij en op vrijdag gaat groep 1 t/m 4 tot 12.30 uur naar school en groep 5 t/m 8 tot 14.45 uur.

COVID-19
We volgen de richtlijnen van het RIVM. Wanneer maatregelen wijzigen, delen wij de richtlijnen die we binnen de school hebben met de ouders via ons communicatiekanaal Parro. Voor vragen/opmerkingen kan je bellen met school.
Download hier de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)

Schoolgids: 
Klik hier om naar de schoolgids van dit schooljaar te gaan.

Jaarkalender:
Klik hier om naar de jaarkalender van dit schooljaar te gaan.

Vakantierooster:
Herfstvakantie 18  t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022, vrijdag 24 december alle kinderen vanaf 12:00 vrij!
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Koningsspelen 22 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart + dag erna 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022

Onze marge-/studiedagen zijn ingepland op: 15 en 25 oktober 2021,  14 februari 2022 en 11 mei 2022.

Verlof buiten de schoolvakanties
De leerplichtwet gaat ervan uit, dat een zomervakantie van 6 weken vrijwel iedereen de gelegenheid biedt om een gezinsvakantie te houden. Verlof buiten de schoolvakanties moet beperkt blijven tot het beslist noodzakelijke. De directie is in een aantal gevallen bevoegd om extra verlof te geven, maar is daarbij aan regels gebonden. Klik hier voor de regels en het aanvraagformulier.