Cultuuronderwijs

Met het Fonds Cultuureducatie Zwolle voor PO en (V)SO wil de gemeente Zwolle alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis geven. Basisscholen die werken aan goed cultuuronderwijs worden beloond met extra geld. Daarmee stimuleert het fonds scholen om zich te ontwikkelen naar meer kwaliteit in cultuuronderwijs.
De uitvoering en beheer van dit fonds is ondergebracht bij Stadkamer.

Trekkingsrechten
De gemeente Zwolle hanteert ‘trekkingsrecht’ bij het toekennen van gelden voor cultuuronderwijs aan basisscholen en scholen voor (voorgezet) speciaal onderwijs. Hoe verder een school is in de uitwerking van eigen beleid en uitvoering van kwalitatief cultuuronderwijs (fase 1, 2 of 3), hoe hoger de trekkingsrechten waarop de school aanspraak kan maken (respectievelijk 1x, 2x of 4x de gemeentelijke bijdrage). Dit houdt in dat geld wordt toegekend op basis van kwaliteit. (Fonds Cultuureducatie PO en (V)SO (stadkamer.nl)

Fase 3: Onze school stelt beredeneerde en specifieke eisen aan cultuuronderwijs.

Wil je meer lezen over ons Cultuurbeleid? Lees hier meer: cultuurbeleidsplan 2024-2026.