Over ons

Het Montessori Kindcentrum is het enige Montessori Kindcentrum in Zwolle. Onze school staat in Zwolle-Zuid, maar vanwege ons onderwijsconcept komen er ook kinderen uit andere wijken – soms zelfs van buiten de stad – naar onze school.

Onze ruim 300 leerlingen zijn verdeeld in 11 heterogene groepen. Leerlingen uit groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de onderbouw, groep 3, 4 en 5 vormen samen de middenbouw en 6, 7 en 8 de bovenbouw. Deze indeling sluit aan bij de ontwikkelingsfasen die kinderen doorlopen en ze ervaren zo hoe het is om jongste of oudste van een groep te zijn. Begrip, respect en leren van elkaar staan voorop.

Al onze leerkrachten zijn Montessori geschoold, of zijn daarvoor in opleiding. Dit geldt ook voor de peutergroep binnen het Kindcentrum, waar al begonnen wordt met de Montessori-aanpak.