Communicatie met ouders

Parro
We gebruiken de app Parro voor communicatie met ouders.

Chat-functie: korte afstemming met leerkracht
Bedoeld voor korte berichten, worden doorgaans gelezen en beantwoordt op schooldagen tussen 8.00 en 8.20u en na schooltijd tot ca. 17.00u.

Jaarplanner
In de jaarplanner schrijven we belangrijke data, zoals vakanties, studiedagen, schoonmaakavonden en/of de ‘Flits’ (klassenshow) van jouw kind. Ook de inschrijving voor de oudergesprekken en vrijwilligerswerk wordt in de jaarplanner verwerkt. Bij een oproep van ons kan je je inschrijven om eens te helpen bij een uitje, klassenactiviteit of meefietsouder (bovenbouw).

Nieuwsbrief
Eén keer per maand delen we een nieuwsbrief met extra informatie over school, nieuws en onze activiteiten. De nieuwsbrief delen we in Parro.

Leerkracht van jouw kind
Een paar keer per maand proberen we een bericht/foto/filmpje te delen van de klas. Soms is er een belangrijke mededeling die niet kan wachten tot de volgende nieuwsbrief, dan ontvang je een aparte mededeling.

Ziekmelding/ absentie
In Parro is een functie waarmee je jouw kind kunt ziekmelden of een bezoek aan externen kunt noteren. Onder externen valt een dokters- of tandartsbezoek, bij voorkeur zijn deze afspraken buiten schooltijd.

Bijzonder verlof
Voor bijzonder verlof kan je via Parro een aanvraag indienen. Er zijn regels voor bijzonder verlof, die vind je hier: Verlofaanvraag

Wanneer geen Parro?
Er zijn altijd gesprekken we graag persoonlijk voeren, je bent altijd welkom om (digitaal) een afspraak te maken.

Spoed onder schooltijd?
De leerkracht staat voor de klas en leest dan geen Parro-berichten. Wij adviseren je in geval van spoed te bellen met ons. De beschikbare schoolmedewerker kan je dan te woord staan. 038-4654220