Zorg en begeleiding

De mogelijkheden van onze school om leerlingen te ondersteunen hebben wij beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra ondersteuning. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt. De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in onze school. De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder gaan dan de afspraken over de basisondersteuning. 
U leest het schoolondersteuningsprofiel hier.