Leer mij het zelf te doen!

‘Leer mij het zelf te doen’. Dát is Montessori onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Wij geven sturing aan hun leerproces. Van peuter tot bovenbouw, bij ons mogen ze spelen, groeien en ontdekken.

3D rondleiding door de school!

Ons aanbod

 • Aanmelden

  De deuren staan open, leerlingen werken rustig aan tafels, op de gang en op de kleedjes op de grond. Rust komt voort uit betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ontstaat door de (verworven) vrijheid en zelfstandigheid die leerlingen hebben en dragen binnen de school.
  Past de school bij jou en jouw kind? Meld je kind dan aan!

  Lees meer
 • Montessori onderwijs

  Kinderen hebben een innerlijke drang om zich te ontwikkelen. Ons Montessori onderwijs past zich daarbij aan. Door ze uit te dagen en structuur te bieden, met duidelijke kaders en verantwoordelijkheden stimuleren wij ze om te leren.

  Lees meer
 • Kosmisch onderwijs

  De nieuwsgierigheid en verwondering van onze kinderen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs. Daarom werken we in alle groepen met de methode DaVinci. Geen aparte vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en techniek, maar een thematische, vakoverstijgende aanpak die aansluit bij hun belevingswereld; kosmisch onderwijs.

  Lees meer
 • Kanjertraining

  Vertrouwen, respect voor elkaar en sociale redzaamheid. Al vanaf de onderbouw leren we onze kinderen om goed met elkaar om te gaan. Met de Kanjertraining creëren we een sociale veilige omgeving en leggen we een basis voor goed burgerschap.

  Lees meer
 • Montessori Kindcentrum

  Samen met de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Smallsteps vormen wij het Montessori Kindcentrum. We hanteren dezelfde pedagogische aanpak en stemmen regelmatig met elkaar af. De peuters komen af en toe samen spelen met de kleuters. Ook werken we aan dezelfde thema’s en vieren we samen Sinterklaas. Zo zorgen we voor een goede overgang van de peuter- naar de kleutergroep.

  Lees meer

Alle informatie op een rij

Klik hier
Energieweg 9 8017 BE Zwolle

T: 038 465 4220 E: info-montessori@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen